Als andere gebruiker toevoegen

U kent dus waarschijnlijk al de optie om met de rechtermuisknop op een toepassing in Windows 10 te klikken en te kiezen voor “Als administrator uitvoeren”. Maar wat als u “Als een andere gebruiker” wilt uitvoeren?

Met een snelle registerbewerking kunt u de volgende optie “Als een andere gebruiker uitvoeren” toevoegen aan Windows 10-apps. Dit werkt niet voor Windows Universal Apps, alleen apps die worden uitgevoerd met de extensie .exe (bijvoorbeeld: Microsoft Word). Microsoft beschouwt dit soort app als oudere apps.

Registry key path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer
Als deze niet bestaat maak hem dan aan.
Registry value: ShowRunasDifferentuserinStart (DWORD value)
Registry value data: 1 (hexadecimal)

Nadat u de registerwijziging heeft toegepast, moet u de pc opnieuw opstarten. Na het opnieuw opstarten is de optie “Als een andere gebruiker uitvoeren” beschikbaar via het rechtsklikmenu …