Windows installer in Windows 10 werkend

Om de windows installer in Windows 10 werkend te krijgen in de veilige mode moet je de onderstaande registry key toevoegen als je in de computer hebt opgestart in de veilige modes.

Open de command prompt en type het onderstaande commando in:

REG ADD “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer” /VE /T REG_SZ /F /D “Service”

Start hierna de Windows installer service door in de command promp het commando net start msiserver in te typen.